info@smartcamcnc.pl   (+48 22) 296 78 98

SmartCAM profesjonalny CAM

SmartCAM 2020

Kolejna wersja programu wproawdziła szereg udogodnień z zakresu analizy modelu oraz obsługi interfejsu.

Wybrane aspekty usprawnień w najnowszej wersji to:

 • Symulacja ruchów narzędzia i usuwanego materiału.
 • Przebudowa poleceń prawego przycisku myszy.
 • Rozbudowa wyboru elementów na poziomie filtrów.
 • Automatyczne nadanie nazw nowo utworzonym procesom.
 • Wyświetlanie wyglądu projektu w folderze systemu operacyjnego.
 • Aktualizacja formatów danych.
 • Dodanie kolejnych poleceń do tworzenia własnych makr.
 • Dodanie kolejnych poleceń do rozbudowy postprocesorów.
 • Rozbudowa symulacji

  Symulacja w naszym CAMie jest dla programistów jedną z najważniejszych elementów systemu. Dlatego tak bardzo producent kładzie nacisk na rozwój tego zagadnienia. Po uruchomieniu weryfikacji w oknie dialogowym zobaczymy nowy przycisk, który jest zbiorem dodatkowych ustawień przydatnych do analizy obrabianego modelu.

  Wybierając przycisk dodatkowych ustawień użytkownik może wyświetlić:

 • kolor detalu
 • kolor kroku, narzędzia z danego procesu
 • wybrany z okna kolor przedstawiający tylko usuwany materiał
 • ruchy współbieżne i przeciwbieżne
 • podcięcia w zadanej tolerancji
 • odchyłki tolerancji względem modelu i usuniętego materiału
 • SmartCAM 2019 już 64bit

  Nowy wachlarz ścieżek Adaptive dla kieszeni 3D i planaru 3D

  Procesy obróbkowe modułu Advanced Milling, Advanced Turning oraz Free Form zostały rozbudowane o technologie HSM Adaptive. Dzięki temu użytkownik może zaznaczyć model przestrzenny, a program wygeneruje optymalną, wydajną strategie obróbkową HSM.

  HSM Adaptive SmartCAM

  Rozbudowany interfejs i paski poleceń

  Po uruchomieniu nowej wersji użytkownik zauważy główne paski szybkiego dostepu przez użytkownika do najczęściej używanych poleceń, co znacznie przyśpiesza i ułtawia pracę z programem. Dodatkowo została zdefiniowana paleta zawszę aktywnych narzędzi, która jest aktywna podczas pracy z różnymi poleceniami programu. Jest ona np. aktywna podczas symulacji programu i ułatwia obracanie modelu, czy wizualizacje przekrojów. Posiada też niezbędne polecenia zbliżeń wybranych części detatalu czy szybkie uruchamianie widoków.

  Interfejs SmartCAM

  W ramach usprawnienia interfejsu i pracy z programem zostały dodane:
  Indywidualne paski narzędzi

  Paski SmartCAM

  Opcjonalny tekst na paskach narzędzi

  Paski tekst SmartCAM

  Gradientowe tło widoku grafiki

  Tło SmartCAM

  Przybliżanie aktywnej gurpy

  Aktywna grupa SmartCAM

  Przekrój podczas symulacji

  Przekrój SmartCAM

  Zapraszamy do bezpłatnych testów programu. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z nowościami zawartymi na stronie producenta Co nowego SmartCAM 2019...

  SmartCAM 2018

  Nowy zbiór procesów Adaptive Roughing dodany do SmartCAM 2018 wprowadza program w najnowocześniejsze znane techniki wydajnego usuwania materiału.

  Nowa grupa procesów zgrubnych wprowadza polecenia kieszeni, planowania, otwartych profili, czy regionów opartych na obróbkach szybkościowych, wysokowydajnych HSM czyli z języka angielskiego High Speed Machining.

  HSM Adaptive Roughing

  Adaptive Roughing nowe podejście HSM powoduje, że zaangażowanie i praca narzędzia w materiale jest stale monitorowana przy pomocy algorytmu z ang. In-Process-Stock, który zapewnia, że kąt opasania narzędzia będzie stały w każdym miejscu obróbki. Dzięki temu w całym procesie obróbki zgrubnej będą istnieć prawie zawsze stałe warunki skrawania. Narzędzie nie będzie wchodzić pełną średnicą narzędzia w materiał ze względu na styczny charakter pracy narzędzia, co wpływa na łagodniejszą, cichszą pracę maszyny z mniejszymi drganiami i lepszym odprowadzaniem ciepła z narzędzia.

  Dzięki nowej technologii Adaptive Roughing użytkownik zyskuje:

  Wydłużenie pracy narzędzia

 • Cieńsze wióry są łatwiejsze do usunięcia i skuteczniej jest odprowadzane ciepło z narzędzia
 • Stałe siły skrawania wpływają na mniejsze obciążenia pracy narzędzia
 • Równomierne zużycie pracującej części narzędzia

  Skrócenie cyklu pracy

 • Można użyć wyższe prędkości skrawania i posuwy
 • Można utrzymywać optymalną prędkość posuwu podczas całej obróbki
 • Głębokość cięcia można zwiększyć do możliwej pełnej głębokości pracy narzędzia

  Implementacja procesu Adaptive Roughing w programie SmartCAM zawiera międzyinnymi:

 • Niezależna kontrola szerokości cięcia i posuwu dla ścieżek współbieżnych i przeciwbieżnych.
 • Automatyczny wybór położenia początkowego jest powiązane z łagodnym wejściem. Program tam gdzie to możliwe rozpoczyna pracę z pełną głębokością od strony otwartej granicy.
 • Cięcie można optymalizować poprzez łagodne połączenia przejść przy zmianie sposobu pracy narzędzia, np. poprzez minimalne podnoszenie narzędzia w drodze powrotnej tak, aby nie pracowało w materiale
 • Wejścia po rampie, spiralne, czy pochyłe może być definiowane przez użytkownika dla procesów HSM
 • Automatyczne tworzenie regionów pozostałości, resztek obrabianego zgrubnie materiału.

  Osoby zainteresowane bezpłatnym przetestowaniem programu prosimy o kontakt.

  SmartCAM 2017




  SmartCAM 2017 wprowadził nowy algorytm symulacji ModuleWorks oraz wiele dodatkowych usprawnień międy innymi:

 • Nowa Symulacja oparta na algorytmie ModuleWorks
 • Rozbudowa w zakresie osi obrotowych
 • Usprawnienia w operacjach frezowania i toczenia
 • Rozszeżenie funkcji użytecznych

  Nowa symulacja oparta na algorytmie ModuleWorks

  Z wersją 2017 została stworzona od nowa symulacja ruchu narzędzia i usuwanego materiału oparta na algorytmie ModuleWorks. W trakcie symulacji użytkownik może swobodnie obracać i przesuwać model, a każdy etap weryfikacji zapisać do wybranej wartswy jako model stl i wykorzystać do kolejnego etapu analizy modelu.

  symulacja moduleworks


 • Weryfikacje w jednym obszarze graficznym programu
 • Zoptymalizowany wygląd okna dialogowego i dostępnych poleceń
 • Symulacja oparta na przestrzennym modelu i przygotówce
 • Dynamiczny podgląd analizowanego modelu w trakcie symulacji
 • Zapis weryfikowanego modelu w dowolnym momencie symulacji
 • Usprawniony algorytm unikania błędów i kolizji

  Rozbudowa w zakresie osi obrotowych

  Z nową wersją został przebudowany program pod względem możliwości zastosowania osi obrotowej. Został zwiększony zakres obsługiwanych konfiguracji jak również przebudowano pytania definicji maszyny.

  obrotowe

  Usprawnienia w operacjach frezowania i toczenia

  Producent stowrzył dla ścieżek opartych na regionach nowy algorytm obliczeniowy skracjąc czas obliczeniowy i eliminując zbędne ruchy narzędzia względem poprzednich wersji programu.

  Rozszeżenie funkcji użytecznych

  Ostatnia wersja wprowadza bardzo przydatną funkcje swobodnego przenoszenia obiektów w liście elementów przy pomocy prawego przycisku myszy, co znacznie skraca czas pracy.

  przesuwanie

  Dodatkowo producent wprowadził między innymi:
 • Nową grupę poleceń w pasku Proces - "Job info..." i "Weryfikacji"
 • Polecenia usprawinające pracę z biblioteką KBM
 • Łączenie plików uwzględniająć narzędzia i kroki
 • Aktualizacja translatorów plików CAD
 • Polecenie przekroju bryły wybierane bezpośrdenio z menu programu
 • Usprawniony algorytm unikania błędów i kolizji

  Szczegłowe informacje o nowościach dodanych do wersji SmartCAM2017 można odnaleźć na stronie producenta:

  Co nowego SmartCAM 2017...